Kenali Keluarga Besar Nabi SAW

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

 
.

Para Sejarawan dan Ahli Nasab (Ahlus Siyar wal Ansaab) menyepakati bahawa susunan nasab Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam hingga kepada Adnan adalah seperti berikut:

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib (Syaibah) bin Hasyim (Amru) bin Abdul Manaf (Mughirah) bin Qushay (Zaid) bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Gahlib bin Fihr bin Malik bin Nadhar (Qais) bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah (Amir) bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan.

 .

.

Keluarga Nabi SAW (Bani Hasyim)

.

Al-Usrah an-Nabawiyyah (Keluarga Besar Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam) lebih dikenali dengan sebutan al-Usrah al-Hasyimiyyah (dinisbatkan kepada datuk Baginda, Hasyim bin’ Abdul Manaf). Mari kita selusuri keluarga besar Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam dari kalangan Bani Hasyim ini:

.

1.  Hasyim

.

Hasyim adalah orang yang dipertanggungjawabkan atas ‘as-Siqayah’ (pengendalian air) dan ‘ar-Rifadah’ (penyediaan makanan) terhadap Baitullah (para haji) dari keluarga Bani Abdul Manaf ketika terjadi perundingan antara Bani Abdul Manaf dan Bani Abdid Daar dalam masalah pembahagian kuasa antara kedua-dua belah pihak.

.

Hasyim dikenali sebagai orang yang hidup dalam keadaan yang baik dan mempunyai martabat tinggi. Beliaulah orang pertama yang menyediakan makanan berbentuk ‘ats-Tsarid’ (roti yang diremuk dan direndam dalam kuah) kepada jemaah-jemaah haji di Makkah. Nama asalnya adalah Amru, adapun kenapa dia dinamakan Hasyim, hal ini kerana pekerjaannya yang meremuk-remukan roti (sesuai dengan erti kata Hasyim dalam Bahasa Arabnya).

.

Dia jugalah orang pertama yang mencadangkan program dua kali ‘rihlah‘ (perjalanan) bagi orang-orang Quraisy, iaitu ‘Rihlatus Syitaa’; mengembara di musim sejuk dan ‘Rihlatush Shaif’; mengembara di musim panas (sebagaimana dalam surat Quraisy ayat 2). Berkenaan dengan hal ini, seorang penyair bersenandung:

.

Amru lah orang yang menghidangkan at-Tsarid kepada kaumnya
Kaum yang ditimpa kurang hujan dan kemahalan
Dia lah yang mencanangkan bagi mereka dua rihlah bermusim
Rihlah / mengembara di musim sejuk dan musim panas.

.

Diantara kisah tentang Hasyim; Suatu hari dia pergi ke bandar Syam untuk berniaga, tetapi ketika sampai di Madinah dia telah berkahwin dengan Salma binti Amru, salah seorang puteri Uday bin an-Najjar. Dia tinggal bersama isterinya untuk beberapa waktu kemudian berangkat ke bandar Syam (ketika itu isterinya yang sedang mengandung ditinggalkan bersama keluarganya dan bayinya kemudian dinamakan dengan Abdul Muthalib).

.

Hasyim kemudiannya meninggal di kota Ghazzah (Ghaza) di tanah Palestin. Isterinya, Salma melahirkan puteranya, Abdul Muthalib pada tahun 497 M. Ibunya memanggilnya dengan ‘Syaibah’ kerana adanya uban di kepalanya. Dia mendidik anaknya itu di rumah ayahnya (Hasyim) di Yatsrib sedangkan keluarganya yang di Makkah tidak seorang pun di antara mereka yang tahu tentang dirinya. Hasyim mempunyai empat orang putera dan lima orang puteri. Keempat puteranya tersebut adalah: Asad, Abu Shaifi, Nadhlah dan ‘Abdul Mutalib. Sedangkan kelima puterinya adalah: asy-Syifa ‘, Khalidah, Dha’ifah, Ruqayyah dan Jannah.

.

.

2.  Abdul Muthalib

.

Kita telah mengetahui bahawa Abdul Muthalib dipertanggungjawabkan atas pengendalian as-Siqayah dan ar-Rifadah selepas Hasyim diserahkan kepada saudaranya, al-Muththalib bin’ Abdul Manaf {Dia adalah tokoh disegani dan mempunyai karisma di kalangan kaumnya. Orang-orang Quraisy menggelarnya dengan al-Fayyadh kerana kedermawanannya (sebab al-Fayyadh ertinya dalam Bahasa Arab adalah yang murah hati)}.

.

a.  Jejak Kasih

Ketika Syaibah (Abdul Muthalib) menginjak remaja sekitar usia 7 tahun atau 8 tahun lebih, al-Muththalib, datuknya mendengar berita tentang dirinya lantas dia pergi mencari. Ketika bertemu dan melihatnya, berlinanglah air matanya, lalu direngkuhnya erat-erat dan dinaikkannya ke atas tunggangannya dan memboncengnya namun cucunya ini menolak hingga dibenarkan dahulu oleh ibunya. Datuknya, al-Muththalib kemudian meminta persetujuan ibunya agar mengizinkannya membawa serta cucunya tersebut tetapi dia (ibunya) menolak permintaan tersebut.

.

Al-Muththalib lantas berkata: “Sesungguhnya dia (cucunya, ‘Abdul Mutalib) akan ikut bersamanya menuju kekuasaan yang diwarisi oleh ayahnya (Hasyim), menuju Tanah Haram Allah.” Barulah kemudian ibunya membenarkan anaknya dibawa. Abdul Mutalib dibonceng oleh datuknya, al-Muththalib dengan menunggang keldai miliknya.

.

Orang-orang berteriak: “Inilah Abdul Muthalib!”. Datuknya, al-Muththalib memotong teriakan tersebut sambil berkata: “Celakalah kamu! Dia ini adalah anak saudaraku (anak saudaraku), Hasyim “. Abdul Muthalib akhirnya tinggal bersamanya hingga tumbuh dan menginjak dewasa. Al-Muthtthalib, datuknya meninggal di Rodman, Yaman dan kekuasaannya dan digantikan oleh cucunya, Abdul Muthalib. Dia menggariskan polisi terhadap kaumnya sama seperti nenek-nenek moyang dulu akan tetapi dia berjaya mengatasi mereka; dia mendapatkan kedudukan dan martabat di hati kaumnya yang belum pernah dicapai oleh nenek-nenek moyangnya terdahulu, dia dicintai oleh mereka sehingga karisma dan wibawanya di hati mereka semakin besar.

.

.

b.  Rampasan Kuasa

Ketika Al-Muththalib meninggal dunia, Naufal (saudaranya) merampas kuasa anak saudaranya itu. Abdul Muthalib kemudian meminta bantuan dan pertolongan para pemimpin Quraisy untuk membantunya melawan bapa saudaranya. Namun mereka menolak sambil berkata: “Kami tidak akan mengganggu urusanmu dengan pakcikmu itu”. Akhirnya dia meminta bapa-bapa saudaranya sebelah ibunya, dari pihak Bani an-Najjar dengan rangkaian bait-bait sya’ir yang mengandungi ungkapan memohon bantuan mereka. Pakciknya, Abu Saad bin ‘Uday bersama lapan puluh (80) orang kemudian berangkat dengan menunggang kuda membantunya.

Sesampai mereka di al-Abthah, sebuah tempat di Makkah dia disambut oleh Abdul Muthalib sambil berkata kepadanya: “Sila jemput singgah ke rumahku, wahai pakcik!”.

Bapa saudaranya menjawab:  “Demi Allah, aku tidak akan (datang ke rumahmu) hingga bertemu dengan Naufal”, lalu dia menghampirinya dan memintasnya yang ketika itu sedang duduk-duduk di dekat al-Hijr (-Hijr Ismail) bersama para penduduk tua Quraisy. Abu Saad langsung mencabut pedangnya seraya mengancam: “Demi Pemilik rumah ini (Kaabah)! Jika tidak engkau kembalikan kuasa anak saudara perempuanku (anak saudaraku) maka aku akan memenggalmu dengan pedang ini.”  Naufal berkata: “Sudah aku kembalikan kepadanya!”.

.

Ucapannya ini disaksikan oleh orang-orang tua Quraisy tersebut. Kemudian barulah dia datang ke rumah Abdul Muthalib dan tinggal di sana selama tiga hari. Selama di situ, dia melakukan Umrah (ala kaum Quraisy dahulu sebelum kedatangan Islam) kemudian pulang ke Madinah. Menyingkapi kejadian yang dialaminya itu, Naufal akhirnya bersekutu dengan Bani Abdul Syams bin Abdi Manaf untuk menandingi Bani Hasyim.

 .

Suku Khuza’ah tergerak juga untuk menolong Abdul Muthalib setelah melihat pertolongan yang diberikan oleh Bani an-Najjar terhadapnya. Mereka berkata (kepada Bani an-Najjar): “Kami juga melahirkannya (Abdul Mutalib juga merupakan anak / keturunan kami) seperti kamu, tetapi kami justeru lebih berhak untuk menolongnya.”  Hal ini lantaran ibu dari ‘Abdi Manaf adalah keturunan mereka. Mereka memasuki Darun Nadwah dan bersekutu dengan Bani Hasyim untuk melawan Bani ‘Abdi Syams dan Naufal. Persekutuan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Makkah.

 .

.

c.  Anak-Anak Abdul Muthalib

Abdul Muthalib mempunyai sepuluh orang putera, iaitu: al-Harith, az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, al-Ghaidaaq, al-Muqawwim, Shaffar, al-‘Abbas. Ada riwayat yang menyebutkan bahawa mereka berjumlah sebelas orang, iaitu ditambah dengan seorang putera lagi yang bernama Qutsam.

 .

Ada lagi riwayat yang menyebutkan bahawa mereka berjumlah tiga belas orang ditambah (dari nama-nama yang sudah ada pada dua versi di atas) dengan dua orang putera lagi yang bernama ‘Abdul Ka’bah dan Hajla. Namun ada riwayat yang menyebutkan bahawa ‘Abdul Kaabah ini tak lain adalah al-Muqawwim sedangkan Hajla adalah al-Ghaidaaq dan tidak ada diantara putera-puteranya tersebut yang bernama Qutsam. Adapun puteri-puterinya berjumlah enam orang, iaitu: Ummul Hakim, al-Baidha (si putih), Barrah,’ Atikah, Arwa dan Umaimah.

.

.

d.  Nazar Korban

Setelah Abdul Muthalib memperolehi sepuluh orang putera dan mengetahui bahawa mereka mencegahnya untuk melakukan niatnya, dia kemudian memberitahu mereka perihal nazar tersebut sehingga mereka pun mentaatinya. Dia menulis nama-nama mereka di anak panah yang akan diundikan di antara mereka dan dipersembahkan kepada patung Hubal, kemudian undian tersebut bermula maka setelah itu keluarlah nama Abdullah. Abdul Muthalib membimbingnya sambil membawa pedang dan mengarahkan wajahnya ke Kaabah untuk disembelih, namun orang-orang Quraisy menegahnya, terutama bapa saudara-bapa saudaranya (dari pihak ibu) dari Bani Makhzum dan saudaranya, Abu Talib.

.

Menghadapi sikap tersebut, Abdul Muthalib berkata: “Apa yang harus kuperbuat dengan nazarku?”. Mereka menyarankannya agar dia bertemu dukun / peramal wanita dan meminta petunjuknya. Dia kemudian datang kepadanya dan meminta petunjuknya. Dukun / peramal wanita ini memerintahkannya untuk menjadikan anak panah undian tersebut dimainkan antara nama Abdullah dan sepuluh ekor unta, jika yang keluar nama Abdullah maka dia (Abdul Muthalib) harus menambah tebusan sepuluh ekor unta lagi, begitu seterusnya hingga Tuhannya redha. Dan jika yang keluar atas nama unta maka dia harus menyembelihnya sebagai korban.

.

Abdul Muthalib pun kemudian pulang ke rumahnya dan melakukan undian (sebagaimana yang diperintahkan dukun wanita tersebut) antara nama Abdullah dan sepuluh ekor unta, lalu keluarlah yang nama Abdullah; bila yang terjadi seperti ini maka dia terus menambah tebusan atasnya sepuluh ekor unta begitu seterusnya, setiap diundi maka yang keluar adalah nama Abdullah dan dia pun terus menambahnya dengan sepuluh ekor unta sehingga unta tersebut sudah berjumlah seratus ekor berulah undian tersebut jatuh kepada unta-unta tersebut, maka dia kemudian menyembelihnya dan meninggalkannya begitu sahaja tanpa ada yang menyentuhnya baik oleh tangan manusia mahupun binatang buas.

.

Dulu diyat (denda) di kalangan orang Quraisy dan Bangsa Arab secara keseluruhan dihargai dengan sepuluh ekor unta, tetapi sejak peristiwa itu maka diubah menjadi seratus ekor unta yang kemudian dilegitimasi oleh Islam. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bahawasanya Baginda bersabda: “Aku lah anak (cucu) kedua-dua orang yang dipersembahkan sebagai korban / korban”.  Yakni, Nabi Ismail ‘alaihissalam dan ayah beliau Abdullah (Ibnu Hisyam; I/151-155, Tarikh ath-Thabari; II/240-243).

.

.

.

Dua Momentum Besar

 .

Diantara peristiwa penting yang berlaku ke atas Baitullah di masa Abdul Muthalib adalah: Pertama, Penggalian telaga Zam-zam. Kedua, peristiwa datangnya pasukan bergajah.

.

1. Telaga Zam-Zam:

.

Abdul Muthalib bermimpi dirinya diperintahkan untuk menggali Zam-zam dan dijelaskan kepadanya di mana letaknya, lantas dia melakukan penggalian (sesuai dengan penggunaan mimpi tersebut) dan mencari di dalamnya benda-benda terpendam yang dulu ditanam oleh suku Jurhum ketika mereka akan keluar meninggalkan Makkah; iaitu berupa pedang-pedang, perisai-perisai besi (baju-baju besi) dan dua pangkal pelana yang diperbuat dari emas. Pedang-pedang kemudian dia jadikan sebagai pintu Kaabah, sedangkan dua pangkal pelana tersebut dia jadikan sebagai kepingan-kepingan emas dan ditempelkan di pintu tersebut. Dia juga menyediakan tempat untuk perkhidmatan air Zam-zam bagi para jemaah haji.

.

Ketika telaga Zam-zam berjaya digali, orang-orang Quraisy mempermasalahkannya. Mereka berkata kepadanya: “Biarkan kami ikut serta!”  Abdul Muthalib menjawab: “Aku tidak akan melakukannya sebab ini merupakan projek yang sudah aku tangani secara khusus.”  Mereka tidak duduk diam begitu sahaja tetapi menyeretnya ke mahkamah seorang dukun wanita dari Bani Saad, di pinggiran bandar Syam namun dalam perjalanan mereka, bekalan air pun habis lalu Allah turunkan hujan ke atas Abdul Muthalib tetapi tidak setitik pun tercurah ke atas mereka. Mereka akhirnya tahu bahawa urusan Zam-zam telah dikhususkan kepada Abdul Muthalib dan pulang ke tempat mereka masing-masing. Ketika itulah Abdul Muthalib bernazar bahawa jika dikurniakan sepuluh orang anak dan mereka sudah mencapai usia baligh, walaupun mereka mencegahnya bagi mematikan niatnya untuk menyembelih salah seorang daripada mereka di sisi Kaabah maka dia tetap akan melakukannya. Hakikatnya, ia mempunyai anak 11 laki-laki dan 6 perempuan.

.

.

2. Serangan Pasukan Bergajah

.

Abrahah ash-Shabbah al-Habasyi, penguasa bawahan an-Najasyi di negeri Yaman ketika melihat orang-orang Arab melakukan haji ke Kaabah, dia juga membina gereja yang amat megah di bandar Shan’ a’. Tujuannya adalah agar orang-orang Arab mengalihkan haji mereka ke sana. Niat buruk ini didengar oleh seorang yang berasal dari Bani Kinanah. Dia secara diam-diam mengendap dan menceroboh memasuki gereja tersebut pada malam hari, lalu dia lumuri kiblat mereka dengan kotoran.

.

Tatkala mengetahui perbuatan ini meledaklah amarah Abrahah dan serta-merta dia mengerahkan pasukan besar yang kuat (berkekuatan 60.000 tentera) ke Kaabah untuk menghancurkannya. Dia juga memilih gajah paling besar sebagai tunggangannya. Dalam pasukan tersebut terdapat sembilan ekor gajah. Dia meneruskan perjalanannya hingga sampai di al-Maghmas dan di sini dia menggerakkan pasukannya, menyiap siagakan gajahnya dan bersedia melakukan pencerobohan ke bandar Makkah. Akan tetapi baru saja mereka sampai di Wadi Mahsar (Lembah Mahsar) yang terletak di antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya berhenti dan duduk. Gajah ini tidak mahu lagi berjalan menuju Ka’bah. Setiap kali mereka kendalikan dan perintahkan ke arah selatan, utara atau timur, gajah berdiri dan berlari dan bila mereka arahkan ke Kaabah, gajah tersebut kembali duduk.

.

Manakala mereka mengalami keadaan seperti itu, Allah menghantar ke atas mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar. Lalu Dia Ta’ala menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat). Burung tersebut semisal besi yang berkeluk / klip (khathaathiif) dan kacang adas (balsan). Setiap burung membaling tiga buah batu; sebuah diparuhnya, dan dua buah di kedua-dua kakinya berbentuk seperti kerikil. Bila lemparan batu tersebut mengenai seseorang maka ahli-ahli badan orang tersebut akan menjadi berkeping-keping dan hancur. Tidak semua mereka terkena lemparan tersebut, ada yang boleh keluar melarikan diri tetapi mereka saling berdesakan satu sama lain sehingga banyak yang jatuh di jalan-jalan lantas mereka binasa terkapar di setiap tempat. Sedangkan Abrahah sendiri, Allah kirimkan kepadanya satu penyakit yang membuat sendi jari-jemari tangannya tarikh dan jatuh satu per satu. Sebelum dia mencapai Shan’ a’ maka dia tak ubah seperti seekor anak burung yang dadanya terbelah dari hatinya, untuk kemudian dia roboh tak bernyawa.

.

Adapun keadaan orang-orang Quraisy, mereka berpecah-pencah ke lereng-lereng gunung dan berlangsung di bukit-bukitnya kerana merasa ngeri dan takut kejadian tragis yang menimpa pasukan Abrahah tersebut akan menimpa diri mereka juga. Manakala pasukan tersebut telah mengalami kejadian tragis dan kematian tersebut, mereka turun gunung dan kembali ke rumah masing-masing dengan rasa penuh aman.

.

Peristiwa tragis tersebut terjadi pada bulan Muharram, lima puluh hari atau lima puluh lima hari (mengikut pendapat majoriti) sebelum kelahiran Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, iaitu bertepatan dengan penghujung bulan Februari atau permulaan bulan Mac pada tahun 571 M. Peristiwa tersebut ibarat prolog yang diberikan oleh Allah untuk NabiNya dan baitnya. Sebab ketika kita memandang ke Baitul Maqdis, kita melihat bahawa kiblat ini (dulu, sebelum Kaabah) telah dikuasai oleh musuh-musuh Allah dari kalangan kaum Musyrikin dimana ketika itu penduduknya beragama Islam, yakni sebagaimana yang terjadi dengan tindakan Bukhtanashshar terhadapnya pada tahun 587 SM dan oleh bangsa Rom pada tahun 70 M. Sebaliknya Kaabah tidak pernah dikuasai oleh orang-orang Nasrani (mereka ketika itu disebut juga sebagai orang-orang Islam / Muslimun) padahal penduduknya adalah kaum Musyrikin.

.

Peristiwa tersebut juga berlaku dalam keadaan yang boleh mendedahkan beritanya ke seluruh dunia yang ketika itu sudah maju; Diantaranya, Negeri Habsyah yang ketika itu mempunyai hubungan yang rapat dengan orang-orang Rom. Di sisi lain, orang-orang Farsi masih mengintai mereka dan menunggu apa yang akan terjadi terhadap orang-orang Rom dan sekutu-sekutunya. Maka, ketika mendengar peristiwa tragis tersebut, orang-orang Farsi akan berangkat menuju ke Yaman. Kedua-dua negeri inilah (Farsi dan Rom) yang ketika itu merupakan negara maju dan bertamadun (superpower). Peristiwa tersebut juga mengundang perhatian dunia dan memberikan isyarat kepada mereka akan kemuliaan Baitullah. Baitullah inilah yang dipilih olehNya untuk dijadikan sebagai tempat suci. Jadi, bila ada seseorang yang berasal dari tempat ini mengaku sebagai pengembang risalah kenabian maka hal inilah sesungguhnya yang merupakan kata kunci dari berlakunya peristiwa tersebut dan penjelasan atas hikmah tersembunyi di sebalik pertolongan Allah terhadap Ahlul Iman (kaum Mukminin) melawan kaum Musyrikin.

.

.

.

3.  Abdullah

.

Abdullah adalah ayahanda Rasulullah Shallallahu’ alaihi wasallam. Ibu Abdullah bernama Fatimah binti Amru bin ‘Aaiz bin Imran bin Makhzum bin Yaqzhah bin Murrah. Abdullah ini adalah anak yang terbaik di antara putera-putera Abdul Muthalib, yang paling tampan, yang paling bersih jiwanya dan yang paling disayanginya. Beliau jugalah orang yang telah terselamat daripada dinadzarkan untuk persembahan korban di Kaabah setelah dewasa oleh bapanya, Abdul Muthalib.

.

Abdul Muthalib memilihkan buat puteranya, Abdullah seorang gadis bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab. Aminah ketika itu termasuk wanita idola di kalangan orang-orang Quraisy baik dari sisi nasab ataupun martabatnya. Ayahnya adalah ketua suku Bani Zahrah secara nasab dan kedudukannya. Akhirnya Abdullah dikahwinkan dengan Aminah dan tinggal bersamanya di Makkah.

.

Tak berapa lama kemudian ayahnya Abdul Muthalib, menyuruhnya ke Madinah. Ketika sampai di sana dia sedang dalam keadaan sakit, sehingga meninggal di sana dan dikuburkan di Daar an-Naabighah al-Ja’di. Ketika berita kematiannya sampai ke Makkah, isterinya Aminah meratapi pemergian si suami dengan untaian ‘ar-Ratsaa’ (bait syair yang mengandungi ungkapan kepedihan hati atas kematian seseorang dengan menyebut kebaikan-kebaikannya) yang paling indah dan menyentuh:

 .

Seorang putera Hasyim tiba (dengan kebaikan) di tanah lapang berbatu
Keluar menghampiri liang lahad tanpa meninggalkan kata yang jelas
Rupanya kematian mengundangnya lantas disambutnya
Tak pernah ia (maut) mendapatkan orang semisal putera Hasyim
Di saat mereka memikul keranda kematiannya
Kerabat-kerabatnya saling berdesakan untuk melayat / menghantarnya
Bilalah pemandangan berlebihan itu diperlakukan maut untuknya
Sungguh itu pantas kerana dia adalah si banyak memberi dan penuh kasih.

 .

Keluruhan harta yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah: lima ekor unta, sekumpulan kambing, seorang budak wanita dari Habasyah bernama Barakah dan Kun-yah (nama panggilannya) adalah Ummu Aiman ​​yang merupakan pengasuh Rasulullah Shallallahu’ alaihi wasallam.

 .

Ketika (meninggal dunia) itu Abdullah baru berumur 25 tahun dan tahun meninggalnya adalah sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana pendapat majoriti ahli sejarah. Ada riwayat yang menyebutkan bahawa dia meninggal dua bulan atau lebih selepas kelahiran Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam.

.

*Sumber: Salasilah Rasulullah SAW,

Sirah Nabawiah, Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfury

.

.

Artikel Berkaitan:

* Salasilah Keturunan Nabi Muhammad SAW

.

.

والله أعلم بالصواب

Wallahu A’lam bishowab

(Hanya Allah Maha Mengetahui apa yang benar)

.

.

والسلام علبكم و رحمة الله و بركاته

.

Posted by; shafiqolbu

.

One response to this post.

  1. Reblogged this on Brain Damage.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: