Sejarah Awal Takwim Dunia Islam

.

Sistem pentarikhan pertama diajarkan Nabi Adam AS kepada anaknya, Nabi Syits AS yang bermakna pemberian Allah SWT sebagai pengganti anaknya, Habil yang dibunuh Qabil dalam peristiwa pembunuhan manusia pertama berpunca daripada kisah pengorbanan. (Ayat 27-31 Surah al-Maidah)

.

Allah SWT telah menurunkan 50 lembaran (suhuf) kepada Nabi Syits yang berisi ajaran Allah SWT.

 .

(Nota Tambahan; Empat kitab suci yang diturunkan Allah SWT ialah Taurat, Zabur, Injil dan al-Quran, manakala suhuf ialah 104 dan 50 daripadanya diturunkan kepada Nabi Syits seperti diriwayatkan Ibn Hibban daripada Abu Darda’ secara marfu’.)

.

Imam Ibnu Kathir dalam kitabnya Qishashul Anbiya’ (Kisah Nabi) menukil perkataan Muhammad ibn Ishaq bahawa ketika Nabi Adam ystem ajalnya, Baginda berpesan kepada anaknya, Syits dan mengajarkan kepadanya perihal waktu malam dan siang. Baginda juga mengajarkan ibadah pada waktu berkenaan serta memberitahu kepadanya taufan yang akan berlaku.

Siang dan malam adalah tanda kebesaran Allah SWT dengan diputarkannya matahari, bumi dan bulan, menerusinya kita boleh mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah SWT berfirman:

 هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ‌ نُورً‌ا وَقَدَّرَ‌هُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّـهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar (terang benderang) dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menentukan perjalanan setiap satu itu (berpindah-pindah) di tempat peredarannya (masing-masing) supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semua itu melainkan dengan faedah. Allah menjelaskan ayat-Nya (tanda kebesaran-Nya) satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmat sesuatu yang dijadikan-Nya).”  (Surah Yunus: ayat 5)

Kita juga boleh menjumpai makna sama dengan ayat ini dalam Surah al-Isra ayat 12.

 .

Daripada apa yang diajarkan Adam kepada Syits ialah Allah menetapkan 12 bulan dalam setahun. Al-Quran menjelaskan dalam Surah al-Taubah: ayat 36:

 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ‌ عِندَ اللَّـهِ اثْنَا عَشَرَ‌ شَهْرً‌ا فِي كِتَابِ اللَّـهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضَ مِنْهَا أَرْ‌بَعَةٌ حُرُ‌مٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِ‌كِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦

“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi (yste) Allah ialah 12 bulan, (yang ditetapkan) dalam kitab Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang lurus, maka jangan kamu menganiaya diri kamu pada bulan yang dihormati itu (dengan melanggar larangan-Nya); dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya seperti mereka memerangi kamu seluruhnya; dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang yang bertakwa.”

.

.

Takwim Hijrah

.

Bulan pada tahun Hijrah bermula dengan Muharam dan tahun Masihi bermula dengan Mac pada asalnya. Kedua-dua bulan ini berkaitan dengan perang. Nama Muharam diberikan orang Arab terdahulu kerana di dalamnya dilarang peperangan selepas pelaksanaan haji pada Zulhijjah. Sedangkan Mac adalah nama tuhan perang orang Rom.

.

Jika diperhatikan sejarah penamaan bulan dalam tradisi Masihi dan Hijrah dan tahun lain kita dapati semuanya menggunakan bulan sebagai asal pengiraan masa. Pada mulanya bulan pada tahun Masihi hanya 10 bermula dari Mac hingga Disember yang bermakna bulan ke-10.

Mereka menambah Januari dan Februari ke dalam ystemr kerana pada dua bulan tidak ada kegiatan kehidupan bermakna bulan berkenaan adalah musim sejuk.

.

Lain halnya dengan bulan pada Hijrah. Ia dari awal berjumlah 12 seperti diajarkan Syits dengan ketetapan Allah. Ketika orang Arab terdahulu hendak menamakan bulan, mereka sepakat awal tahun dimulakan selepas selesainya pelaksanaan haji pada Zulhijjah supaya mudah diingati kerana ibadah itu adalah penyatuan bangsa Arab yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS.

.
.

Sejarah Permulaan Kalendar Hijriah

.

Sejak dahulu, sebelum datangnya Islam, Bangsa Arab telah menggunakan tahun Qamariah. Hanya tidak semua masyarakat jahiliah di seluruh Semenanjung Arab sepakat dalam menentukan kalendar tertentu, sehingga pentarikhan mereka berbeza-beza. Meskipun begitu, mereka mengenali kalendar Qamariah dan mereka menggunakan konsep ini untuk membuat pentarikhan bagi suku mereka masing-masing.

.

Kalendar Qamariah yang mereka kenal sejak zaman dahulu, sama dengan kalendar Qamariah yang berlaku ketika ini. Dalam satu tahun, ada dua belas bulan dan awal bulan ditentukan mengikut terbitnya hilal (bulan sabit pertama). Mereka menetapkan bulan Muharram sebagai awal tahun. Mereka juga menetapkan empat bulan haram (bulan suci). Mereka menghormati bulan-bulan haram ini. Mereka jadikan empat bulan haram sebagai masa dilarangnya berperang antara-suku dan golongan.

.

.

Nama Asal Bulan ~ Pada Kalendar Qamariah

.

Jadual berikut merupakan senarai nama-nama bulan Qamariah dari pelbagai versi:

.

No Kalendar Kaum Tsamud    (Dari Riwayat Al-Azdi) Kalendar Sebelum Kedatangan Islam (Dari Riwayat  Al-Bairuni) Kalendar Sebelum Kedatangan Islam  (Dari Riwayat  Al-Mas’udi) Kalendar Sejak Tahun 412 H

1 Mujab Al-Mu’tamir Natiq Muharram
2 Mujir Najir Tsaqil Safar
3 Murid Khawwan Thaliq Rabi’ul Awal
4 Mulzim Shuwan / Bushon Najir Rabi’ul Ahir
5 Mashdar Hantam / Hanin / Runna Simah Jamadil Ula
6 Hawbar Zuba Amnah Jamadil Akhir
7 Hubal Al-Asham Ahlak Rajab
8 Muha Adil Kusa Sya’ban
9 Dimar Nafiq / Nathil Zahir Ramadhan
10 Dabir Waghil / Waghl Burth Syawal
11 Haifal Hawa’/ Rannah Harf Zulqa’dah
12 Musbil Burk Na’as Zulhijjah

.

Panamaan bulan Qamariah yang berlaku saat ini-menurut pendapat yang kuat-telah ada sejak awal abad kelima Masehi. Ada yang mengatakan, bahawa yang menetapkan pertama kali adalah Ka’ab bin Murrah, datuk kelima Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم.

.

Ada lima bulan (Rabi’ul Awal, Jamadil Akhir, Jumadil Awal, Jamadil Akhir, dan Ramadhan) yang namanya ditetapkan mengikut keadaan musim yang berlaku di bulan tersebut:-

.

1.  Rabi’ul Awal dan Akhir diambil dari kata “rabi’” yang bermaksud ‘bunga’ kerana ketika penamaan bulan Rabi’ bertepatan dengan musim semi.

2.  Jumadil Ula dan Akhirah diambil dari kata “jamad” yang ertinya ‘beku’, kerana pada ketika penamaan bulan ini bertepatan dengan musim sejuk, yang saat itu air membeku.

3.  Ramadhan diambil dari kata “ramdha’” yang bermaksud’ sangat panas ‘, kerana penamaan bulan ini bertepatan dengan musim panas.

.

.

Tujuh bulan yang lain dinamakan dengan nama keadaan masyarakat dan kitaran sosial:-

.

1.  Muharram dari kata “haram” yang bermaksud ‘suci yang terlarang’ kerana bulan ini termasuk salah satu di antara empat bulan suci dan dilarang berperang.

2.  Safar diambil dari kata “shifr” yang bermaksud ‘sifar’ atau ‘kosong’. Dinamakan “Safar”, kerana pada bulan ini rumah-rumah banyak yang kosong ditinggalkan penghuninya untuk berperang.

3.  Rejab bermaksud ‘mengagungkan’ kerana masyarakat jahiliah sangat menghormati bulan ini, dan dijadikan sebagai masa sangat dilarang untuk berperang. Kerana itu, mereka menyebut bulan ini dengan “Rajab Al-A’sham” (Rajab yang sunyi).

4.  Syaaban diambil dari kata “sya’bun” yang ertinya ‘kelompok’ atau ‘golongan’. Disebut Sya’ban, kerana pada bulan ini masyarakat jahiliah berpecah, membentuk kelompok-kelompok untuk melakukan peperangan, setelah mereka meninggalkan perang di bulan Rejab.

5.  Syawal diambil dari kata “syalat” yang bermaksud ‘mengangkat’ kerana bulan ini adalah musim di saat unta betina mengangkat ekor mereka kerana tidak mahu dikawini unta jantan.

6.  Zulqa’dah diambil dari kata “al-qa’du” yang bermaksud ‘duduk’. Pada bulan ini, masyarakat jahiliah mula menetap di rumah dan tidak melakukan peperangan, kerana bulan ini merupakan awal dari tiga rangkaian bulan haram.

7.  Zulhijjah diambil dari perkataan “haji” sebagai rujukan nama bagi bulan haji ini iaitu waktu masyarakat Arab sibuk mengerjakan ibadah haji ke Baitullah.

.

.

Keadilan Takwim Hijrah

 .

Takwim Hijrah memberi keadilan meaksanakan Ibadah. Amalan dalam Islam tidak statik tetapi berlaku pada setiap musim untuk menguji iman umatnya dan memikirkan kebijaksanaan Yang Maha Khaliq.

.

Daripada beberapa tanda yang menunjukkan Islam agama yang adil ialah penggunaan kalendar Hijrah dalam sistem pentarikhan. Oleh itu, kita berpuasa Ramadan pada semua musim; hujan dan kemarau; sejuk, panas, bunga dan luruh. Begitu juga pelaksanaan haji dan merayakan hari kebesaran Islam lain.

.

Dengan perkataan lain, sistem ibadah dalam Islam tidak dihadkan pelaksanaannya pada masa yang tetap dan statik, tapi berubah mengikuti perubahan iklim. Sistem ini memberikan keadilan kepada semua masa untuk berasakan nuansa keislaman di dalamnya. Sebagai contoh, jika Ramadan pada Julai saja, tentu kita tidak akan berasakan keindahan berpuasa pada musim sejuk. Begitu juga sebaliknya, jika kita tetapkan puasa Ramadan pada Disember saja, tentu kita tidak akan berasa betapa beratnya berpuasa pada musim panas.

.

Kelebihan dan keistimewaan pada perubahan ini membolehkan setiap Muslim merasai kemanisan dan keindahan beribadat kepada Allah Subhanahuwata’ala pada masa-masa dan keadaan berbeza tanpa sebarang masalah berpanjangan.

.

.

والله أعلم بالصواب

Wallahu A’lam Bish Shawab

 (Hanya Allah Maha Mengetahui apa yang benar)

.

.

Artikel Berkaitan:

Maksud Asal Nama-Nama Bulan Islam  (Klik Di Sini)

.

.

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَمْ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكَاتُه

.

Posted by; shafiqolbu

.

One response to this post.

  1. […] Sejarah Awal Takwim Dunia Islam (Klik Di Sini) […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: