ISLAM TIDAK MENGIKTIRAF KITAB BIBLE

بِسۡـــــــــمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡـمَـٰنِ ٱلرَّحِـــــــيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

 Kitab Bible.

Islam Tidak Mengiktiraf Kitab Bible| Dalam menceritakan tentang Taurat dan Injil, kedua-duanya mengakui kenabian Nabi Musa dan Isa as. Hakikat yang perlu diterima oleh non muslim, bukan soal Bible itu mengajar tentang kebaikan, tetapi keaslian Bible itu yang perlu mereka pertimbangkan. Apatah lagi dengan jelas kedua-dua kitab tersebut meletakkan nama Nabi Muhammad ﷺ sebagai nabi akhir zaman.

.

1. Bible bukan Injil atau Taurat seperti yang diterangkan dalam Al-Quran

.

Taurat diturunkan kepada bangsa Israil sahaja seperti disebutkan dalam ayat-ayat Quran di bawah:

.

 Firman Allah سبحانه وتعالى : 

“Dan Sesungguhnya telah Kami berikan kepada Moses (Nabi Musa) Kitab Taurat, maka janganlah wahai Muhammad ragu-ragu menerima Al-Qur’an dan Kami jadikan Taurat petunjuk bagi Bangsa Israil.” (Surah As-Sajdah 32; Ayat 23).

Katakanlah: “Siapakah yang menurunkan Kitab (Taurat) yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, yang kamu jadikan dia lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, sambil kamu perlihatkan (kepada orang ramai sebahagian kecil daripadanya) dan kamu sembunyikan kebanyakannya; sedangkan kamu telah diajarkan (dengan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya), yang tidak diketahui oleh kamu (sebelum itu) dan tidak juga oleh datuk nenek kamu?” (Surah Al-An’am 6; Ayat 91).

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka perkara yang dusta terhadap Allah, atau orang yang berkata: “Telah diberi wahyu kepadaku”, padahal tidak diberikan sesuatu wahyupunr kepadanya; dan orang yang berkata: “Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah”. Alangkah dasyatnya sekiranya kamu melihat orang-orang zalim semasa dicabut nyawa, para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata “Keluarkanlah nyawa kamu (dari tubuh kamu sendiri). Pada hari ini kamu dibalas dengan azab seksa yang sangat hina, disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah dengan tidak benar, dan kamu pula (menolak dengan) sombong takbur akan ayat-ayat keteranganNya.” (Surah Al-An’am 6; Ayat 93).

“Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, Padahal sekumpulan daripada mereka mendengar firman Allah, kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui (bahawa perbuatan itu salah)?” (Surah Al-Baqarah 2; Ayat 75).

“Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, (lalu mengubah Kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka), kemudian mereka berkata: “Ini ialah daripada Allah”, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan.” (Surah Al-Baqarah 2; Ayat 79).

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan (meminda atau mengubah) apa-apa keterangan Kitab Suci yang telah diturunkan oleh Allah, dan menjualnya dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain dari api neraka, dan Allah tidak akan bercakap kepadanya di hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka (dari dosa)dan bagi mereka azab seksa yang cukup pedih.” (Surah Al-Baqarah 2; Ayat 174).

“Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah (atau menukar ganti) perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata: “Kami mendengar”, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula: “Dengarlah” sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan: “Raa’ina”, dengan memutar belitkan perkataan mereka dan mencela agama Islam. Dan kalaulah mereka berkata: “Kami dengar dan kami taat, dan dengarlah serta berilah perhatian kepada kami”, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih betul. Allah mengutuk mereka, kerana kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sahaja (di antara mereka).” (Surah An-Nisa’ 4; Ayat 46).

“Dan Kami tidak menurunkan kepada kamu Al-Quran melainkan supaya kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Surah An-Nahl 16; Ayat 64).

.

.

2. Bible Bukan Kitab Suci

.

Berdasarakan senarai kitab-kita maka kandungan Bible bukan dikhaskan kepada kitab yang dibawa oleh nabi tertentu. Bahkan bible merupakan campuran daripada wahyu Allah سبحانه وتعالى, ajaran nabi-nabi, para sejarawan, pendeta-pendeta dan penulis lain yang tidak dapat dikenal pasti identitinya. Maka Bible tidak layak dianggap sebagai kitab suci kerana kitab suci (Holy) mempunyai kandungan 100% wahyu daripada Allah سبحانه وتعالى tanpa penambahan oleh manusia termasuk juga nabi.

Bible adalah campuran wahyu Allah سبحانه وتعالى, ajaran nab-nabi, sejarawan, pendeta dan penulis-penulis yang tidak dikenal pasti identitinya.

.

.

3. Bible Bukan Injil Dan Taurat

.

Islam tidak mengiktiraf bible sebagai Injil dan Taurat sungguhpun Allah سبحانه وتعالى telah terangkan dalam Al-Quran tentang Injil dan Taurat.

Allah سبحانه وتعالى berfirman  : 

“Allah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan (Musoddiqo) kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.” (Surah Al-Imran 3; Ayat 3).

“Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu iaitu Al-Quran itulah yang benar, dengan membenarkan (Musoddiqo) kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Mengetahui lagi Maha Melihat hamba-hamba-Nya.” (Surah Al-Fatir 35; Ayat 31).

Apa yang dimaksudkan dengan Injil dan Taurat dalam ayat di atas adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah سبحانه وتعالى kepada Moses dan Yesus (Nabi Musa dan Isa a.s.) dalam bentuk lisan. Manakala Bible yang ada sekarang bukanlah Injil yang diturunkan kepada Yesus. Antara Injil dan Bible terlampau banyak perbezaan, Injil dan Taurat mengajarkan konsep Tauhid yang sama dengan kandungan Al-Quran manakala Bible mengajarkan kesyirikan kepada Allah سبحانه وتعالى. Selagi kandungan dalam Bible tidak bercanggah dengan Al-Quran maka umat Islam akan menerimanya, tetapi kalau bercanggah dengan Al-Quran maka umat Islam akan menolaknya.

.

Musaddiqa

Apa yang diajarkan dalam Bible hari ini sangat berbeza dengan kandungan Quran bahkan berbeza dengan apa yang diajarkan oleh Hawariyun (pengikut setia Yesus). Penyebaran ajaran Yesus selepas ketiadaan Yesus diteruskan oleh golongan Nazarene di bawah satu organisasi “Majlis Yerusalem/Gereja Awal” dan diketuai oleh Bishop Yerusalem yang pertama, Jacob/St. James.

Kalimah ‘Musoddiqo’ (membenarkan) yang dijadikan hujah supaya Muslim menerima Bible juga bermaksud membetulkan.

Firman Allah سبحانه وتعالى : 

“Dan Kami tidak menurunkan kepada kamu Al-Quran melainkan supaya kamu dapat menjelaskan (Musaddiqa) kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Surah An-Nahl 16; Ayat 64).

Musaddiqa dalam ayat di atas bermakna membetulkan dan menjelaskan penyelewengan kitab-kitab terdahulu yang telah diubahsuai oleh cendikiawan Yahudi dan Nasrani.

Contoh penyelewengan tersebut adalah Taurat dan Bible terdapat dalil-dalil ketauhidan terhadap Allah سبحانه وتعالى yang sama seperti dalam Quran.

Dalam Perjanjian Lama dicatatkan:

“Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Esa.” (Ulangan 6;4).

Dalam perjanjian baru pula tertulis:

“’Shama israelu adonoi ilahaini adonoi ahud’ maknanya Dengarlah wahai Bangsa Israel, sesungguhnya Tuhan Kita, Dialah Tuhan Yang Esa.” (Mark 12;29).

Tetapi malangnya Paulus nama asalnya Saulus, Orang Yahudi yang berasal dari Tarsus telah menukar akidah asas serta memperkenalkan akidah baru iaitu triniti padahal dalam Bible sendiri tidak ada triniti.

“Ada tiga saksi: Roh Allah, air dan darah dan ketiga-tiganya memberi kesaksian yang sama.” (John 5;7-8)

Tetapi ayat ini telah dibuang daripada Bible cetakan Revised Standard Version (RSV) kerana diakui oleh cendekiawan Kristian sebagai ayat tambahan dan palsu. Sila rujuk juga Luke 3;21-22

“Selepas semua orang dibaptis, Yesus juga dibaptis. Ketika Beliau berdoa, langit terbuka dan Roh Allah wujud seperti burung merpati dan turun ke atasNya. Lalu terdengar suara dari Syurga mengatakan: Engkaulah Anak-Ku yang Ku-kasihi, engkau menyenangkan hati-Ku.” (Luke 3;21-22).

Melalui doktrin baru yang diajarkan oleh Paulus, tidakkah terasa menyimpang daripada ajaran Ketauhidan yang diajarkan oleh Yesus?? Mana satu yang betul ajaran Yesus atau Paulus tentang Ketauhidan?

Maka Quran telah membetulkan penyelewengan ini melalui Firman Allah سبحانه وتعالى dalam surah Al-Ikhlas.

Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.” (Surah Al-Ikhlas 112; Ayat 1-4)

.

.

4. Percanggahan Dalam Bible

.

Percanggahan dalam Bible menunjukkan bahawa bible bukan kata-kata Allah سبحانه وتعالى sebab tidak mungkin kata-kata Allah سبحانه وتعالى akan bercanggah di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Hanya disebutkan beberapa contoh percanggahan yang terdapat dalam Bible :

.

a) Tidak Pernah Lihat Allah

“Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada dipangkuan Bapa, Dialah yang menyatakanNya.” (John 1;18).

 .

Pernah Lihat Allah

“Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik.” (Genesis 18;1).

Yakub menamai tempat itu Pniel, sebab katanya: “Aku telah melihat Allahberhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong.” (Genesis 32;23).

.

.

b) Bilangan Yang Dibunuh

“Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Isreal, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40 000 orang berpasukan berkuda. Sobakh, panglima tentara mereka dilukainya sedemikian, hingga ia mati di sana.” (II Samuel 10;18).

“Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Isreal, dan Daud membunuh 700 000 ekor kuda kereta dan 40 000 orang berpasukan berjalan kaki; juga Sofakh, panglima tentara mereka dibunuhnya.” (I Tawarikh 19;18).

.

.

c) Umur

“Dalam tahun ke12 zaman Yoram, anak Ahab raja Isreal, Ahazia, anak Yoram raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah Yerusalem.” (II King 8;25-26).

“… Dengan demikian Ahazia, anak Yoram raja Yehuda, menjadi raja. Azahia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah Yerusalem.” (II Tawarikh 22;1-2).

.

.

5. Ayat Pornografi Dalam Bible

Mungkinkah ayat-ayat Allah سبحانه وتعالى menceritakan tentang pornografi?

“Nuh ialah petani, dan dialah yang mula-mula menanam anggur. Setelah Nuh minum wain, dia menjadi mabuk. Dia menanggalkan pakaiannya lalu berbaring telanjang dalam keadaan bogel dalam khemahnya.” (Genesis 9;20-22).

“Oleh sebab Lot berasa takut tinggal di Zaor, dia bersama dengan kedua anak perempuannya pergi ke pergunungan dan tinggal dalam gua. Anak perempuan yang sulung berkata kepada adiknya, “ayah semakin tua dan tiada seorang pun di seluruh negeri ini yang dapat mengahwini kita supaya kita mendapat anak. Marilah kita membuat ayah mabuk, lalu kita tidur dengan dia supaya kita mendapat anak daripadanya.” (Genesis 19;30-32).

 .

Injil yang diturunkan kepada Yesus telah diubah-suai oleh pengikut-pengikutnya. Lihat penjelasan Al-Quran di bawah.

Firman Allah سبحانه وتعالى : 

“Maka celakalah orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: “Ini daripada Allah”, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka celakalah mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan apa yang mereka kerjakan.” (Surah Al-Baqarah 2; Ayat 79).

“Segolongan dari Ahli Kitab suka dan berangan-angan kiranya mereka dapat menyesatkan kamu; padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka pula tidak menyedari (akibat yang buruk itu). (69) Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu kufurkan (ingkarkan) ayat-ayat keterangan Allah padahal kamu menyaksikan kebenaranNya? Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu pula menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya?” (Surah Al-Imran 3; Ayat 69-71)

Oleh sebab itu Islam tidak mengiktirafkan Bible sebagai Injil dan Taurat sebab Injil atau Taurat yang diturunkan kepada Yesus dan Moses. Sungguhpun masih banyak lagi penjelasan tentang semua ini, tetapi ayat-ayat di atas sudah cukup untuk meyakinkan yang bahawa Bible adalah bukan ayat-ayat Allah سبحانه وتعالى.

.

Keaslian Bible tidak terpelihara sewajarnya sehingga memerlukan Matthew, John, Paul menulis bagi pihak Jesus. Disebabkan sifat manusia yang tidak sempurna, maka ia tidak akan setanding dengan firman Allah سبحانه وتعالى itu sendiri. Memang ini semua perancangan Allah سبحانه وتعالى dengan meletakkan Nabi Muhammad ﷺ sebagai nabi terakhir dan diturunkan kitab suci Al-Quran di akhir zaman. Mengambil iktibar dari kesilapan pemahaman Taurat dan Injil oleh bangsa Nasrani dan Yahudi. Suatu peroalan yang penting, Islam tidak berpegang kepada Injil dan Taurat kerana Al-Quran itu sendiri sudah lengkap.

.

.

والله أعلم بالصواب

Wallahu A’lam Bish Shawab

 (Hanya Allah Maha Mengetahui apa yang benar)

.

وَالسَّلاَمْ

.

Posted by; shafiqolbu

sign s

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: