Archive for the ‘Fadhilat Asma’ul Husna’ Category

Fadhilat Asma’ul Husna – As Shabuur

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

99. As Shabuur
The Patient And Timeless

Maha Sabar / Sangat Sabar / Maha PenyabarDia tidak tergesa-gesa memberikan seksaan dan tidak juga cepat melaksanakan sesuatu sebelum masanya. Continue reading

Fadhilat Asma’ul Husna – Ar Rasyhid

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

98. Ar Rasyhid
The Guide/ Infallible Teacher And Knower

Maha Cendekiawan / Yang Maha Pandai / Bijaksana / Maha Memimpin / Yang Memberi Petunjuk / Pembimbing Kepada Kebaikan / Pemimpin Ke Arah KebenaranDialah yang memimpin kepada kebenaran, iaitu memberi Continue reading

Fadhilat Asma’ul Husna – Al Waarits

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

97. Al Waarits
The Heir/ The Inheritor of All

Maha Pewaris / Waris Agung / Maha Mewarisi  / Maha Membahagi / Yang Kekal Tidak BinasaDialah menguasai segala-galanya. Yang kembali kepadaNya sekalian makhluk, Continue reading

Fadhilat Asma’ul Husna – Al Baaqiy

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

96. Al Baaqiy
The Ever Enduring And Immutable

Maha Kekal / Yang kekalIaitu kekal hidupNya untuk selama-Iamanya. Continue reading

Fadhilat Asma’ul Husna – Al Badii’

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

95. Al Badii’
Incomparable/ The Originator

Yang Maha Pencipta / Yang Tiada Tandingan / Tiada Tolok Banding  / Maha Pemula / Maha Pencipta Yang Baru – Yang menciptakan yang belum wujud sebelumnya, Continue reading

Fadhilat Asma’ul Husna – Al Haadiy

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

94. Al Haadiy
The Guide
Maha Pemberi Pertunjuk / Maha Memberi Hidayah/ Yang Memimpin dan Memberi PertunjukIa memimpin hamba-hambaNya menuju kejayaan serta mengarahnya berbakti kepada manusia, Continue reading

Fadhilat Asma’ul Husna – An Nuur

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
93. An Nuur
The Light

Yang Maha Memberi Cahaya / Maha Pemberi Cahaya / Yang Maha Menerangi / Maha Bercahaya Ia memberikan cahaya mulia keseluruh alam, wajah, fikiran serta hati makhluknya, Continue reading

Fadhilat Asma’ul Husna – An Naafi’

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

92. An Naafi’
The Propitious/ The Benefactor

Yang Memberi Manfaat / Maha Memberi Manafaat / Maha Pemberi Manfaat / Makmur Ia menjadikan segala-galanya untuk kebahagiaan manusia, iaitu meratalah kebaikan yang dikunniakanNya itu kepada semua hamba dan negeri. Continue reading

Fadhilat Asma’ul Husna – Ad Dhaar

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

91. Ad Dhaar
The Distressor/ The Harmer

Maha Memberi derita / Maha Mendatangkan Mudharat / Maha Pembuat Bahaya  / Maha Pemberi Bahaya / Yang Membawa Bencana / Yang Menyampaikan Mudharat / Pengganggu – Ia menjadikan sesuatu yang menyebabkan seseorang bersifat rendah, iaitu dengan rnenurunkan seksa-seksaNya kepada musuh-musuhNya. Continue reading

Fadhilat Asma’ul Husna – Al Maani’

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

90. Al Maani
The Withholder/ The Shielder/ The Defender

Maha Mencegah / Maha Pencegah / Maha Membela atau Maha Menolak – Yang menolak bahaya dan lain-lain, iaitu membela hamba-hambaNya yang soleh dan menolak sebab-sebab yang menyebabkan kerosakan. Continue reading